Akmens tilts un Vecrīgas torņi.

"Filips Birzulis sadarbībā ar advokātu biroju Vilgerts ir tulkojis dažāda veida juridiskos tekstus, t.sk., tiesas spriedumus, lietu materiālus un rakstus biroja mājas lapas publikāciju sadaļai "Insider." Viņa darbu var raksturot kā precīzu, profesionālu un operatīvu. Labprāt turpināsim sadarbību nākotnē."

Ineta Krodere, Partnere, advokātu birojs Vilgerts

"Lai nodrošinātu tiešām kvalitatīvus un niansētus tulkojumus, kurus lasa ļoti dažāda un daudzpusīga publika, ir ļoti svarīga tulka pieredze, kā arī fakts, ka tā ir tulka dzimtā valoda. Filipam tas viss ir, viņš veiksmīgi iztulkoja tekstus par ekonomiku, uzņēmējdarbību, dažādiem finanšu radītājiem u.tml. Projekta ietvaros, kas ilga vairākus mēnešus, vienmēr varējām vienoties par abpusēji pieņemamiem termiņiem, kas arī tika ievēroti.."

Dace Skreija, Projekta vadītāja, Jūrmalas pilsētas uzņēmējdarbības katalogi

"Filips Birzulis piedalījies jau vairāku Rīgas Porcelāna muzeja izdevumu tapšanā ar angļu valodas tulka un redaktora pakalpojumiem. Sadarbība raksturojama īsi un pozitīvi - operatīvi un profesionāli! Ceram uz abpusēji veiksmīgu sadarbību arī turpmāk."

 Marta Šuste, Rīgas Porcelāna muzeja zinātniskā darba speciāliste

 

"RC ZELDA sadarbojas ar F.Birzuli tulkošanas un angļu valodas tekstu rediģēšanas jomā kopš 2009. gada. Mūsu sadarbību varu raksturot kā efektīvu un pozitīvu un Filipa darbu kā kvalitatīvu un profesionālu. Pasūtījumi vienmēr tiek izpildīti noteiktajos termiņos. RC ZELDA arī turpmāk izmantos viņa pakalpojumus."

Ieva Leimane-Veldmeijere, Direktore, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA

"Ar Filipu Birzuli sadarbojos kopš 2008. gada. Pa šo laiku Filips ir rediģējis gan populārzinātniskus, gan zinātniskus angļu valodas tekstus par Latvijas dabu. Šajā laikā rediģētie darbi vienmēr ir bijuši labā kvalitātē un izrediģēti ātrā laikā. Pēc tam, kad Filips izlaboja manus tekstus, žurnāla recenzentiem nav bijušas piezīmes par angļu valodu."

 Dr. biol. Liene Auniņa, Latvijas Universitātes Bioloģijas Instītūts